Llibres

 • Aguilar Cestero, Raül. Memòries d’una feixa. La urbanització d’un poble pagès de la regió de Barcelona (Matadepera, 1931-1983). ECOS, 2012.
 • Ajuntament de Matadepera. Guia urbana Matadepera. Matadepera, 1986.
 • Ametller i Bassets, Manel. Els orígens del nou poble de Matadepera 1768-1868. Parròquia Sant Joan, Matadepera, 1997.
 • Ametller i Bassets, Manel. Mn. Jaume Torres i Cuscó. Rector de Matadepera 1864-1933. Akribos Edicions, Matadepera, 1990.
 • Ametller i Bassets, Manel. El procés hidràulic de Matadepera. Fundació Mina Aigües de Terrassa, 2002.
 • Antoni Ferran, Joan. Tres capbreus del Vallès Occidental. Les rendes del monestir de Sant Llorenç del Munt i les del Priorat i Sagristia Major del monestir de Sant Cugat del Vallès (segles XVII-XIX). Fundació Ars, 2013.
 • Ballbè i Boada, Miquel. Matadepera. Pagesos i menestrals. Monografies Vallesanes, 9. Editorial Ègara, Terrassa, 1988.
 • Ballbè i Boada, Miquel. Matadepera fins ara. Ajuntament de Matadepera, 1994.
 • Ballbè i Boada, Miquel. Topònims de Sant Llorenç del Munt i rodalia. C.E. de Terrassa, 2000.
 • Ballbè i Boada, Miquel. Ermites i capelles de Terrassa, Matadepera i Viladecavalls. IMCET, Terrassa, 1988.
 • Ballbè i Boada, Miquel. Les nostres ermites. Terrassa, 1988.
 • Ballbè i Boada, Miquel. El rodaire de Matadepera. Ajuntament de Matadepera, 1997.
 • Ballbè i Boada, Miquel. Matadepera i Sant Llorenç del Munt. Més de mil anys d’història. 2on volum, Sant Llorenç del Munt. Caixa d’Estalvis de Terrassa, Matadepera, 1982.
 • Comasòlivas i Font, Joan. Dietari de Francesc Gorina i Riera, pagès de Matadepera, 1841-1904. Textos i Estudis de Cultura Catalana, 94. Publicacions l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 2003.
 • Lloveras i Comas, Josep. Les Pedritxes. Terrassa, 2003.
 • Pey, Josep Maria. Matadepera. Imatges i records. Viena Edicions, 2001.
 • Puig i Ustrell, Pere. El monestir de Sant Llorenç del Munt sobre Terrassa. Diplomatari dels segles X i XI. Diplomataris, 10. Fundació Noguera, Barcelona, 1995.
 • Puig i Ustrell, Pere; Robles i Montesinos, Javier; Ruiz i Gómez, Vicenç; Soler i Jiménez, Joan; Capellades i Riera, Alan. Diplomatari de Sant Llorenç del Munt (1101-1230). Diplomataris, 66. Fundació Noguera, Barcelona, 2013.
 • Salillas, Jose Manuel. Matadepera a la Guerra de la Independència. Barcelona, 1990.
 • Salillas, Jose Manuel. Nomenclàtor matadeperenc. Homes i dones de Matadepera (900-1900). Ajuntament de Matadepera, 1993.