Sobre aquest blog

“Blog d’Història de Matadepera” és un espai comú on difondre i promoure la investigació de la història d’àmbit local. Des de la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Matadepera es vol donar resposta en forma de blog a una proposta que sorgeix de l’àmbit de la investigació, una petició que mostra l’estat de salut de la recerca i la divulgació científica. Es tracta de fer visible la historiografia local, impulsant el coneixement, recuperant i preservant la memòria històrica.

El Reglament municipal del servei de gestió documental i patrimoni cultural de l’Ajuntament de Matadepera, al seu article 61, estableix que, per tal de garantir l’accés i el gaudi del patrimoni cultural per part de la ciutadania, des de l’Administració es dirigiran projectes i activitats destinats al foment i la difusió d’aquest. És en aquest sentit que es projecta aquest blog.

Igualment, el blog és una via directa no només vers qualsevol ciutadà interessat en el coneixement del passat de Matadepera, si no també un recurs que ha de ser útil per a l’investigador, l’estudiant o el formador.

Per aquest motiu, a més dels articles escrits amb un mínim de rigor científic, es presenten altres recursos que poden ser útils per a l’usuari: relacions de bibliografia, inventaris i catàlegs de documents, etc.